XM และ Loving Hands สำหรับเด็กๆ ชาวยูกันดา

ถูกโพสบน 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:30 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการกุศลถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ XM ในขณะที่ภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อการกุศลหลากหลายรูปแบบ เรายังได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิต่างๆ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากที่สมาชิกจากทีมของเราได้เดินทางไปที่ประเทศยูกันดาในปี 2017 เพื่อร่วมงานเปิดตัวโรงเรียน Aristotle แห่งใหม่ที่ XM ได้สร้างขึ้นสำหรับเด็กๆ ในบ้านเด็กกำพร้า Saint Antonios of Monde ในเมืองโวบูเลนซิ ในปีนี้เราได้ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการกุศล Loving Hands ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในแถบแอฟริกา

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การให้ความรู้และสอนค่านิยมให้แก่เด็กๆ จะช่วยส่งเสริมอนาคตของพวกเขาได้ในเชิงบวก XM จึงได้ร่วมมือกับ Loving Hands จากยูกันดา เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ในท้องถิ่น 20 คน

การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารโรงเรียนและสื่อการเรียนการสอน รวมถึงช่วยให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ Loving Hands และ XM จะร่วมมือกันทำให้สำเร็จ

ถ้าหากท่านรู้สึกว่าเป้าหมายด้านการกุศลนี้ตรงใจท่านและท่านต้องการร่วมมือกับ XM ในการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในยูกันดา โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Loving Hands ได้ที่นี่