XM เชื่อว่าเด็กทุกคนควรมีชุดนักเรียนเป็นของตัวเอง

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2021 เวลา 8:53 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็กๆ ที่ค่ายผู้ลี้ภัย Kofinou ในไซปรัส

พวกเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจชะตากรรมของผู้ลี้ภัยจำนวนมาก ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ถูกบังคับให้ต้องอพยพออกจากแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของพวกเขา ผู้ลี้ภัยบางส่วนได้อพยพมาที่ค่ายผู้ลี้ภัย Kofinou ในไซปรัส นอกเหนือจากความต้องการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอาหารแล้ว พวกเขาเหล่านี้ยังต้องมองหาเป้าหมายในชีวิตและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ขึ้นอีกครั้ง สำหรับเด็กๆ หลายคน นี่หมายถึงการได้ไปโรงเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต

เพื่อช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่ XM ได้บริจาคชุดนักเรียนให้กับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้ ถึงแม้ว่านี่อาจเป็นการช่วยเหลือที่ไม่มาก แต่ก็เป็นการช่วยเหลือที่เราหวังว่าจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากทั่วโลกและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับพวกเขาเหล่านี้ เราจะเดินหน้าจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เร