CSR

XM สนับสนุนองค์การแพทย์ไร้พรมแดนอย่างต่อเนื่อง

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:39 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้บริจาคเงินให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières: MSF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่่เรามุ่งมั่นสงเคราะห์ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วโลก

ภารกิจครั้งนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 48 และเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2022 ซึ่งเป็นการสานต่อการสนับสนุนองค์การแพทย์ไร้พรมแดนอย่างต่อเนื่องของเรา

ทุก ๆ วัน ข่าวสารที่เราได้รับมีแต่เรื่องเกี่ยวกับสงคราม ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วน บางครั้งพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานที่เรามักมองข้าม เช่น ระบบสุขาภิบาลหรือการจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย และในขณะที่เราทำได้แค่ตกใจและโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ องค์การแพทย์ไร้พรมแดนก็ได้นำร่องช่วยเหลือไปก่อนแล้ว

องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์ระดับโลกที่นำความช่วยเหลือไปให้กับผู้คนจากทุก ๆ ที่ พันธกิจขององค์การอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์และหลักการของความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์ขององค์การมีความสอดคล้องกับภารกิจจิตอาสาของเราอย่างมาก นั่นคือ การสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่ธุรการกว่า 30,000 คนจากองค์การแพทย์ไร้พรมแดนล้วนทุ่มเททำโครงการต่าง ๆ ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกในทุก ๆ วัน

เราได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนสาขาประเทศกรีก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1990 นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การเป็นต้นมา สมาชิกหลายร้อยชีวิตได้มาร่วมกันทำภารกิจมากมายในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศซีเรีย ประเทศเฮติ ประเทศปาเลสไตน์ ประเทศรวันดา ประเทศเอธิโอเปีย และประเทศอัฟกานิสถาน ที่ประเทศกรีซ ภารกิจขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนนั้นครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์เพื่อมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่เปราะบาง ตลอดจนการช่วยปลุกจิตสำนึกสาธารณะ

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนเพิ่มเติมและบริจาคได้ ที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา