XM ได้บริจาคสิ่งของให้กับ MAPFRE Panamerican University Community Center

ถูกโพสบน 11 มีนาคม 2020 เวลา 11:36 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมของปีนี้ XM ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นอีกครั้งที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ โดยในครั้งนี้ XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับ MAPFRE Panamerican University Community Center

กิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิ MAPFRE ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, สุขภาพ และความรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมถือเป็นหัวใจหลักของการบริจาคเพื่อการกุศลของ XM ทั้งหมด เป้าหมายของเราคือการมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนความพยายามของ MAPFRE Panamerican University Community Center

ในช่วงการจัดกิจกรรมนี้ ทีมงานตัวแทนของ XM ได้เดินทางไปพบกับสมาชิกบอร์ดของ MAPFRE รวมถึงเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาเพื่อทำการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ MAPFRE ได้ดูแลอยู่ เนื่องจากโปรแกรมการศึกษาของมูลนิธิได้เน้นไปที่กลุ่มเยาวชนในสังคมผู้ด้อยโอกาสในด้านปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวส่งเสริมชีวิตของพวกเขาในอนาคต การบริจาคสิ่งของจาก XM ในครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือในด้านความขาดแคลนและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ในนามของ XM เราขอขอบคุณ คุณ Yazmín Mendoza ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มหาวิทยาลัย Panamerican University และคุณ Nydia Valenzuela ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิ MAPFRE ที่ได้ช่วยเหลือเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้