กิจกรรมด้านมนุษยธรรม - การสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม

ภารกิจของเราคือการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของผู้คน โดยที่ไม่จำกัดวัฒนธรรม, ศาสนา,
หรือเชื้อชาติ และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำได้ตามศักยภาพของตัวเอง

การพัฒนาทักษะและการศึกษา

เริ่มต้นโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

การช่วยเหลือในระดับสากล

ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับท้องถิ่นและสากล

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสิ่งที่ส่งผลบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ภารกิจด้านมนุษยธรรมครั้งล่าสุดของพวกเรา

post-image

XM ได้บริจาคเงินเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่แอฟริกาใต้

ถูกโพสบน 25 ตุลาคม 2018 เวลา 7:10 am GMT

กิจกรรมการกุศลที่เริ่มต้นขึ้นโดยมูลนิธิ XM กำลังขยายตัวไปทั่วโลกเพื่อไปให้ถึงบุคคลหรือสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการยึดมั่นที่จะช่วยเหลือทางด้านการเงินและศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นที่เวลาใดหรือสถานที่ใดก็ตาม สมาชิกของทีมงานผู้มีความมุ่งมั่นบางส่วนของเราได้เดินทางไปไกลถึงแอฟริกาใต้ในนามของ XM เพื่อร่วมแรงร่วมใจกับ Food Forward SA (FFSA) FFSA ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเคปทาวน์เป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ถูกขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจที่จะช่วยลดความอดอยากที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้ที่ต้องการ XM ได้บริจาคเงินเพื่อช่วย FFSA ในการจัดหารถห้องเย็นสำหรับการขนส่งอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้มีส่วนนี้ไม่เพียงแค่จะช่วยให้การขนส่งอาหารมีความง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะมีส่วนในการเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้กับกลุ่มสังคมที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดหามาได้ หลังจากกิจกรรมนี้ทีมงานของ XM ยังได้เดินทางต่อไปยังเมืองมาคาซ่าและคาเยลิตซ่าเพื่อทำการบริจาคเงินให้กับ Zanokhanyo Children’s Safety Home ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการกุศลในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ผู้ขาดแคลน เรามีความต้องการที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเยาวชนกว่า [..]

post-image

กิจกรรมเพื่อการกุศลของ XM ที่เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์

ถูกโพสบน 2 ตุลาคม 2018 เวลา 7:12 am GMT

ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ XM ได้เริ่มต้นกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีส่วนช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกับ KAISAKA ซึ่งเป็นโปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้พิการโดยใช้ชุมชนเมื่อวันที่ 21 กันยายน XM ได้เดินทางไปที่ชุมชนเมืองมาคาติในพื้นที่เมโทรมะนิลาของฟิลิปปินส์ เพื่อบริจาคเงินให้กับผู้พิการในท้องถิ่นและครอบครัวของพวกเขา วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของ XM คือ การยืนหยัดช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและมีส่วนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของพวกเขาภายใต้การรู้จักความรับผิดชอบ กิจกรรมการกุศลครั้งล่าสุดที่เมืองมาคาตินี้ได้สะท้อนถึงภารกิจในการมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากจากความพิการและทำให้ชีวิตในอนาคตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในช่วงการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัทของเราได้เดินทางไปพบกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อทำการบริจาคอาหารและอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในโรงเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ เช่น รถเข็น ให้กับเด็กๆ กว่า 60 คนที่ประสบปัญหาจากความพิการ วิสัยทัศน์ของ XM [..]

post-image

การบริจาคเพื่อการกุศลของ XM หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก

ถูกโพสบน 7 กันยายน 2018 เวลา 12:40 pm GMT

การช่วยเหลือบุคคลและสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ XM ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม – ซึ่งมาพร้อมกับการอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง เกาะลอมบอกในอินโดนีเซีย ซึ่งพึ่งประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แม็กนิจูด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2018 ต้องประสบภัยทางธรรมชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก การเข้าช่วยเหลือของ XM เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความกังวลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกิดขึ้นภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกับ ACT (Fast Action Response) ซึ่งเป็นมูลนิธิในประเทศอินโดนีเซียที่ทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญในหลากหลายพื้นที่ เนื่องจากผู้คนในท้องถิ่นจำนวนหลายร้อยคนได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ และยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคน เกาะลอมบอกจึงเต็มไปด้วยความเสียหายและความเจ็บปวดจากเหตุการภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ตัวแทนจาก [..]

post-image

กิจกรรมการกุศลของ XM เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส

ถูกโพสบน 11 เมษายน 2018 เวลา 7:03 am GMT

เมื่อวันที่ 3 เมษายน XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการที่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ XM คือการสร้างความแตกต่างในด้านบวกให้กับชีวิตของผู้คน กิจกรรมทางด้านมนุษยธรรมของ XM จึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้จึงได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 3 เมษายน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ นี่ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่ XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ ของเรา และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่แออัด XM ได้อาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือมูลนิธิของไทย ในช่วงงานการกุศลนี้ XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา