XM บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ GMA Kapuso เพื่อรับมือกับ COVID-19

ถูกโพสบน 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 9:51 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ ในวันที่ 7 พฤษภาคม XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ GMA Kapuso ในฟิลิปปินส์เพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับไวรัส COVID-19 ในฟิลิปปินส์

ทั่วโลกกำลังหาวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงใช้มาตรการปกป้องสุขภาพของผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับเชื้อโรคร้ายนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ก็กำลังพยายามในสิ่งเหล่านี้เช่นกัน มูลนิธิ GMA Kapuso กำลังระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ โดยในตอนนี้พวกเขาได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลไปแล้วกว่า 7 แห่ง

เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายของ GMA Kapuso ที่เน้นไปที่การช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในแนวหน้า XM จึงได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งนี้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยเงินบริจาคนี้ เราตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของ GMA Kapuso เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศที่กำลังทำงานอย่างไม่ย่อท้อในการช่วยชีวิตผู้คน

ในขณะที่หลายประเทศดูเหมือนว่าจะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดนี้ไปได้แล้ว ไวรัสร้ายตัวนี้ยังคงเป็นภัยต่อมนุษยชาติต่อไป พวกเราทุกคนที่ XM เชื่อมั่นว่า การร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกฝ่ายจะทำให้เราเดินเข้าใกล้ชัยชนะในวิกฤตการณ์ COVID-19 นี้อย่างแน่นอน