XM บริจาคเงินให้โรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ถูกโพสบน 12 มิถุนายน 2020 เวลา 7:50 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรในแนวหน้าที่ต้องเผชิญกับโอกาสในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ทุกวัน

นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ XM ได้ริเริ่มที่จะทำกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยการบริจาคเงินให้กับสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในขณะที่ตัวเลขของผู้ป่วยทั่วโลกมีมากกว่า 7 ล้านรายแล้วในตอนนี้ ความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป การบริจาคเงินครั้งล่าสุดของ XM ที่ได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำลังระดมเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรของพวกเขา จึงถือเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้าซึ่งกำลังทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นกับการดูแลรักษาชีวิตของผู้ป่วย