XM บริจาคเงินให้กับ Childhope Philippines

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:21 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่า Childhope เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมขององค์กรแห่งนี้

ในปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนมากที่ต้องอาศัยอยู่ริมถนนในประเทศฟิลิปปินส์ และพวกเขาเหล่านี้จำนวนมากถูกทอดทิ้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ยากจนมากที่สุดของกรุงมะนิลา ด้วยความพยายามที่จะช่วยปกป้องสิทธิของเยาวชนและสร้างความแตกต่างให้กับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ริมถนน XM จึงได้บริจาคเงินให้กับ Childhope เพื่อช่วยแจกจ่ายสิ่งของเกี่ยวกับสุขอนามัย, อาหาร, ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้กับผู้ยากไร้

อัตราความยากจนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการที่เด็กถูกทอดทิ้งถือเป็นปัญหาใหญ่ ความช่วยเหลือจากทุกๆ ส่วนล้วนมีความหมาย การสร้างการตระหนักรู้และการร่วมมือช่วยเหลือองค์กรการกุศลเพื่อปกป้องสิทธิของเยาวชนยังคงเป็นจุดสนใจของกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ XM