XM ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือ Covid-19 ของ Saigonchildren

ถูกโพสบน 21 เมษายน 2020 เวลา 9:42 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา XM ได้ช่วยสนับสนุนการบรรเทาความกดดันที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามีต่อชีวิตของมนุษยชาติ

ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมที่กำลังพบกับความทุกข์ยาก เมื่อวันที่ 15 เมษายน XM ได้บริจาคเงินไปยังกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับ Covid-19 ของ Saigon Children’s Charity CIO (Saigonchildren) ซึ่งเป็นมูลนิธิในเวียดนามที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเวียดนาม

ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกมีมากกว่า 2 ล้านคนแล้ว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีวกันและการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทำให้ผู้คนรวมเป็นหนึ่งเดียว สุขภาพของเด็กๆ มีความเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคร้ายนี้ได้เหมือนกันกับผู้ใหญ่ เมื่อกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ XM ได้เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตราย เราเชื่อมั่นว่าการบริจาคเงินของเราไปยัง Saigonchildren สามารถช่วยมูลนิธิในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ในเวียดนามได้ภายใต้การร่วมมือกันจากทุกส่วน

ถ้าหากท่านต้องการช่วยเหลือ โปรดมาร่วมกันบริจาคเงินไปยังกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับ Covid-19 ของ Saigonchildren -> ที่นี่