XM บริจาคให้มูลนิธิในอีรัก มุ่งช่วยเด็กผู้ยากไร้

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2022 เวลา 11:07 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ร่วมมือกับมูลนิธิ Nobles Charitable Foundation และองค์การ Shareteah Humanitarian Organization ในประเทศอีรัก เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้จากแบกแดดและโดฮุกให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อไป

เด็ก ๆ ที่ขาดการสนับสนุนและการดูแลจากครอบครัวจำนวนมากต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนและบ้างก็ถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนกลางคัน ด้วยเหตุนี้เราจึงร่วมบริจาคกระเป๋า สมุด เครื่องเขียน และชุดนักเรียนให้แก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

ในประเทศอิรักมีเด็กที่ต้องหยุดไปโรงเรียนด้วยเหตุผลทางการเงินอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเด็กกำพร้ามากกว่า 5 ล้านคนและเด็กพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งหลายคนก็อยากไปโรงเรียนแต่กลับไม่มีโอกาส หากไร้ซึ่งโอกาสได้เล่าเรียน น้อง ๆ ก็จะหมดโอกาสได้เติบโตและสร้างอนาคตที่สดใสของตัวเอง และหากปราศจากโครงสร้างและโอกาสในการศึกษาที่ดี ทางเลือกของน้อง ๆ ก็จะถูกจำกัดลงไปด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับชีวิตที่แร้นแค้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

องค์กรการกุศลเช่น Nobles Charitable Foundation และ Shareteah Humanitarian Organization ได้จัดหาบทเรียนส่วนตัว อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนเพื่อให้น้อง ๆ เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังช่วยสนับสนุนให้น้องทุกคนได้เรียนจนจบการศึกษาและพบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความยากจนด้วย

เนื่องจากการทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของเรา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา XM จึงได้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลหลายแห่งที่อุทิศตนเพื่อเป้าหมายเดียวกันนี้ และจะมุ่งให้ความร่วมมืออีกมากมายต่อเนื่องไปในอนาคต

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรเพิ่มเติมหรือต้องการบริจาคด้วยตนเอง ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nobles Charitable Foundation ที่นี่ และเว็บไซต์ของ Shareteah Humanitarian Organization ที่นี่