XM บริจาคให้กับองค์กรต่าง ๆ สำหรับเดือนรอมฎอน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2023 เวลา 8:08 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนโครงการที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกของเรา ดังนั้นในเดือนรอมฎอนปีนี้ เราจึงได้บริจาคให้กับองค์กร 3 แห่งทั่วทวีปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ดังนี้

  • องค์กร Haya Karima ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่า “ชีวิตอันดี” นั้น มีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระของพลเมืองในชุมชนที่ขัดสนที่สุดในประเทศอียิปต์ผ่านงานการกุศลและงานพัฒนา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคได้ ที่นี่
  • องค์กรด้านมนุษยธรรม Shareteah มุ่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ไร้ที่พักพิงให้มีโอกาสได้กลับไปศึกษาเล่าเรียนอีกครั้ง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคได้ ที่นี่
  • มูลนิธิ High Atlas เป็นสมาคมสัญชาติโมร็อกโกที่มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคได้ ที่นี่

องค์กรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง

ในโอกาสนี้ เราขอเชิญชวนชุมชน XM มาร่วมสนับสนุนองค์กรเหล่านี้กับเรา โดยบริจาค เป็นอาสาสมัคร หรือกระจายข่าวเกี่ยวกับภารกิจสำคัญขององค์กร

หากเราร่วมแรงและร่วมใจ เราจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างแน่นอน