XM บริจาคเงินให้กับมูลนิธิสำหรับเด็ก Plan Korea

ถูกโพสเมื่อ 16 มีนาคม 2022 เวลา 11:00 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิสำหรับเด็กในเกาหลีใต้ Plan Korea เพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของเด็กผู้หญิงทั่วทั้งประเทศ

Plan Korea ได้ให้ความรู้และช่วยเหลือการต่อต้านการเหยียดเพศและชาติพันธุ์ พวกเขายังได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศที่กำลังพัฒนาและช่วยเหลือพวกเขาตามความต้องการขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต

มูลนิธิแห่งนี้เน้นไปที่สิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิง และการบริจาคของ XM ได้ช่วยสนับสนุนพวกเขาในเรื่องนี้ ความยากจนและความต้องการขั้นพื้นฐานได้ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงและสตรีในหลายชุมชนที่มีความเปราะบาง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพทางด้านร่างกายของพวกเขา

โปรแกรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ XM ได้มองหาพาร์ทเนอร์ที่มีลักษณะดังเช่น Plan Korea อย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้ต่างกำลังพยายามช่วยทำให้โลกใบนี้มีความยุติธรรมและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Plan Korea รวมถึงการปฏิบัติงานของพวกเขา และทำการบริจาคเงินได้ด้วยการไปที่ลิงก์ ที่นี่