XM บริจาคเงินให้กับสภากาชาดไซปรัส

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2021 เวลา 8:31 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคเงินให้กับศูนย์กาชาดในไซปรัสหรือสภากาชาดไซปรัสสำหรับนำไปจัดซื้อรถตู้ขนาดเล็กที่มีเก้าอี้รถเข็นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ป่วย

องค์กรกาชาดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เริ่มแรกกาชาดได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบและในปัจจุบันได้มีเป้าหมายที่กว้างมากยิ่งขึ้นในการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่องค์กรแห่งนี้พบเจอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ XM เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและขอช่วยสนับสนุนพันธกิจของกาชาดในการรักษาชีวิตและดูแลเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้เรายังยื่นมือเข้าช่วยเหลือองค์กรต่างๆ มากมายทั่วโลกที่มีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากที่สุด