XM ร่วมสนับสนุนองค์กร SPRW ในปากีสถาน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 12:32 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้ร่วมสนับสนุนองค์กรสวัสดิการเพื่อสิทธิสาธารณะซาฮาร่าสำหรับเดือนรอมฎอน

ในฐานะที่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ XM ที่จะเข้าถึงสังคม เราได้บริจาคของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อที่จะสามารถช่วยครอบคลุมความต้องการทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในศูนย์ SPRW

องค์กรสวัสดิการเพื่อสิทธิสาธารณะซาฮาร่าก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยมีเป้าหมาย คือ การมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางร่างกายและจิตใจ และเด็กในพื้นที่มานานกว่า 30 ปี หลังจากที่เริ่มก่อตั้งองค์กรขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย ตอนนี้องค์กรได้เติบโตกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้คนจำนวนมาก

เราได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านพักคนชราที่หมู่บ้านซาฮาร่าในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ซึ่งให้บริการการดูแลประจำวัน การรักษาพยาบาล กิจกรรมสันทนาการ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนจัดหาที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

ช่วงเวลาที่เราได้ร่วมงานกับศูนย์นั้นนับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า และเราหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรสวัสดิการเพื่อสิทธิสาธารณะซาฮาร่าต่อไปในอนาคต
ท่านสามารถอ่านเรื่องราวภารกิจขององค์กรนี้เพิ่มเติมและบริจาคได้ ที่นี่