CSR

XM บริจาคให้กับ Sulabha Trust เพื่อการศึกษาพิเศษ

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 6:54 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้บริจาคเงินให้กับองค์กร Sulabha Trust เพื่อการศึกษาพิเศษและการวิจัยในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1979 และได้เติบโตขึ้นเรื่อยมาเพื่อให้การสนับสนุนแก่นักเรียนมากกว่า 180 คนต่อปี องค์กรนี้ยังคงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อมอบการศึกษาและการสนับสนุนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในปัจจุบัน องค์กรได้จัดหาบริการต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น การศึกษา การฝึกอาชีพ การบำบัดด้วยการพูด และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

เรามีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนองค์กรที่มีค่านี้และขอเชิญชวนให้ทุกท่านมามีส่วนร่วมในโครงการดี ๆ เช่นนี้กับเรา หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่ชีวิตของผู้ที่เดือดร้อนได้แน่นอน

หากต้องการบริจาค คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา