XM ได้บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:29 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ยังคงพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้ยากไร้

หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดไปทั่วโลก ผู้คนและสังคมหลายแห่งต่างต้องการความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมงานตัวแทนของ XM ที่คอยยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ได้มาร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้

การช่วยเหลือทุกอย่างล้วนมีความหมาย เมื่อใดที่เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ทุกๆ การช่วยเหลือจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ และหลังจากการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิกระจกเงาในครั้งนี้ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคมในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก

เกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงาถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน งานสังคมสงเคราะห์ การศึกษา (รวมถึงจัดการอบรมให้กับอาสาสมัคร) และงานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กๆ ในสังคม นอกจากนี้พันธกิจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาคือการส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาสังคมและปัญหาธุรกิจเด็กขอทาน

โปรดช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงา ที่นี่