XM ได้บริจาคสิ่งของให้กับ Vietnam Young Physicians Association

ถูกโพสบน 21 มกราคม 2021 เวลา 10:30 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเวียดนามตอนกลาง จังหวัดก๋วงบินห์, ก๋วงตริ และ เถื่อเทียน เหว้ ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ทำให้หลายพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้าน, ตัวเมือง, ถนน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เกิดน้ำท่วม ผู้คนจำนวนมากถูกตัดขาด สูญเสียบ้านและสัตว์เลี้ยง และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ตามนโยบายและการริเริ่มกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2020 เราได้ทำการบริจาคเสื้อชูชีพ, น้ำดื่ม, เรือท้องแบน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ เช่น เครื่องมือตรวจทางการแพทย์, ยารักษาโรค และสิ่งของต่างๆ ให้กับโครงการ For Central People ของสมาคม Vietnam Young Physicians Association เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

สมาคม Vietnam Young Physician Association ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นกลุ่มของแพทย์ที่มีการขอรับบริจาคจากบุคคล, ผู้อุปถัมภ์ และองค์กรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้มีความบกพร่องภายในช่องปากและกลุ่มทางการแพทย์อื่นๆ

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้เพื่อให้พวกเขา ครอบครัวของพวกเขา และสังคมของพวกเขาสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ เราจะยังคงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ Vietnam Young Physician Association รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ต่อไปอีกในอนาคต