XM ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นหญิงที่ยูกันดา

ถูกโพสบน 22 กรกฎาคม 2020 เวลา 8:12 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในเดือนกรกฎาคม 2020 XM ได้เริ่มให้การช่วยเหลือแบบเป็นรายปีและร่วมมือกับ Go with the Flow ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลที่มีพันธกิจในการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในยูกันดา โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติตามที่พวกเขาสมควรได้รับ

ในแต่ละเดือนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Monde ในแถบชานเมืองของยูกันดา เด็กวัยรุ่นหญิงมีความจำเป็นต้องขาดเรียนในบางวันเนื่องจากพวกเขาไม่มีผ้าอนามัย พวกเขาต้องใช้เศษผ้าหรือใบไม้ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างมาก ไม่สะดวกสบาย และทำให้พวกเขารู้สึกอับอายจนไม่สามารถเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้

เนื่องจากความสัมพันธ์อันยาวนานกับเพื่อนๆ ของเราในยูกันดาและความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เราจึงได้ยื่นมือช่วยเหลือ Go with the Flow ด้วยการมอบกางเกงชั้นในและผ้าอนามัยให้กับเด็กวัยรุ่นหญิงกว่า 500 คน ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Monde เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้พวกเขาสามารถไปโรงเรียนได้แบบไม่ต้องขาดเรียนและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละวันได้