6 ปีของงานด้านการกุศลที่ยูกันดาของ XM

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2022 เวลา 7:08 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในปี 2017 XM ได้เริ่มจัดกิจกรรมด้านมนุษยธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในยูกันดา หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราได้จัดกิจกรรมการกุศลขึ้นอีกหลายครั้งเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ให้มีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับ Father Antonios Mutyaba ที่สำนักงานใหญ่ของ XM ในไซปรัสเพื่อฉลองความสำเร็จของความร่วมมือและเพื่อวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการกุศลครั้งต่อๆ ไปของเรา Father Antonios เป็นนักบวชที่น่ายกย่องจากเขตพื้นที่วากิโซของยูกันดาและเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับ Father Antonios เพื่อขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมออกไปให้กว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อยมา นับตั้งแต่ที่เราได้ร่วมมือกับ Father Antonios เป็นครั้งแรกในปี 2017 กิจกรรมด้านมนุษยธรรมของเราได้ให้การช่วยเหลือเยาวชนในยูกันดาเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา XM ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ Father Antonios ซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าในเขตพื้นที่วากิโซเพื่อมอบอาหาร, ให้ความรู้ และเลี้ยงดูเยาวชนมากกว่า 400 คน นอกจากนี้ XM ยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาอาคารเรียน การระดมทุนและบริจาคเงินให้กับบ้านเด็กกำพร้าวากิโซ รวมถึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Loving Hands เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนอีกหลายแห่งและช่วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจำนวนมากทั่วทั้งยูกันดา

การสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนเป็นสิ่งที่ XM ให้ความสนใจอยู่เสมอมา และการช่วยเหลือนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็เพราะการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นของ Father Antonios