กิจกรรมด้านมนุษยธรรม - การสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม

ภารกิจของเราคือการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับชีวิตของผู้คน โดยที่ไม่จำกัดวัฒนธรรม, ศาสนา,
หรือเชื้อชาติ และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำได้ตามศักยภาพของตัวเอง

การพัฒนาทักษะและการศึกษา

เริ่มต้นโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

การช่วยเหลือในระดับสากล

ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในระดับท้องถิ่นและสากล

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสิ่งที่ส่งผลบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ภารกิจด้านมนุษยธรรมครั้งล่าสุดของพวกเรา

post-image

กิจกรรมการกุศลของ XM เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส

ถูกโพสบน 11 เมษายน 2018 เวลา 7:03 am GMT

เมื่อวันที่ 3 เมษายน XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการที่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ XM คือการสร้างความแตกต่างในด้านบวกให้กับชีวิตของผู้คน กิจกรรมทางด้านมนุษยธรรมของ XM จึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้จึงได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 3 เมษายน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ นี่ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่ XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ ของเรา และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่แออัด XM ได้อาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือมูลนิธิของไทย ในช่วงงานการกุศลนี้ XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม [..]

post-image

ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต – XM กับภารกิจที่อินโดนีเซีย

ถูกโพสบน 20 มีนาคม 2018 เวลา 8:21 am GMT

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา XM ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำความคิดริเริ่มจากกิจกรรม CSR มาทำให้เกิดผล ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งล่าสุดของ XM ได้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการปกป้องทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของโลก ธรรมชาติและระบบนิเวศมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของเรา ที่ XM นอกจากเราจะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้แล้ว เรายังทำกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ เมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ XM ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนที่อินโดนีเซียในเมืองมารันดา ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่จาการ์ตาเหนือ โดยที่ XM ได้บริจาคเมล็ดพันธุ์พืชป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้นให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่มารันดา ในปัจจุบัน 80% ของป่าชายเลนในอินโดนีเซียได้เกิดการทรุดโทรมอย่างหนัก ซึ่งจากในมุมมองทางด้านสภาวะแวดล้อม [..]

post-image

กิจกรรมเพื่อการกุศลสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก ๆ จาก XM

ถูกโพสบน 20 มีนาคม 2018 เวลา 8:20 am GMT

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมของปีนี้ XM ยังคงเชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ ได้ กิจกรรม CSR ของ XM ประกอบไปด้วยกิจกรรมในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำ: การเสริมสร้างความสุขสำหรับเด็ก ๆ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของเราซึ่งก็คือ การช่วยเหลือเด็กยากไร้, การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก, และการมีส่วนช่วยเหลือสังคมในการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความผิดปกติทางด้านสุขภาพและสังคม กิจกรรมเพื่อการกุศลดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้ความเชื่อขององค์กรของเราคือ การมีส่วนช่วยเหลือทางสังคมจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับสังคมโดยรวม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม XM จึงได้ให้การสนับสนุนคอนเสิร์ต Our [..]

post-image

XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นที่เมืองยะโฮร์บาห์รู

ถูกโพสบน 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:55 am GMT

พวกเรามีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับภารกิจเพื่อการกุศลครั้งล่าสุดของ XM ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา XM ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่ประสบภัยพิบัติ หรือประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค หลังจากที่ได้เริ่มต้นภารกิจเพื่อการกุศลที่ประเทศยูกันดาเมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ XM ได้เริ่มต้นภารกิจครั้งล่าสุดที่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดของเทศกาลถือศีลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในเมืองยะโฮร์บาห์รู ด้วยอาหาร ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เรารู้สึกว่านี่คือภารกิจของเราที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาของพวกเขา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับชาวมุสลิม กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้มีความหมายสำหรับเรามาก: เราสามารถช่วยเหลือผู้คน เชื่อมโยงผู้คน เข้าหากัน และเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายของเราที่วางไว้ [..]