XM มอบเงินจัดกิจกรรมครอบครัวสำหรับเด็กไร้ที่พึ่ง

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 8:30 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 XM ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตกกุ้งสำหรับเด็ก ๆ ที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Hearts Enrichment Programme ซึ่งจัดโดยสภากาชาดสิงคโปร์

น้อง ๆ และครอบครัวต่างมาตกกุ้งและย่างกุ้งด้วยกันทั้งวันที่ ORTO แหล่งเพาะกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยสวนต้นไม้เขตร้อนอันเขียวขจี พุ่มไม้หลากสีสัน และบรรยากาศทะเลสาบอันสวยงาม ในวันนั้นช่วงเวลาของครอบครัวเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มบนใบหน้าของน้อง ๆ

ด้วยมองว่า ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายมีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง สภากาชาดจึงพยายามช่วยทำให้น้อง ๆ เข้าถึงประสบการณ์เหล่านี้ได้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถฟื้นฟูพลังใจและสมรรถภาพทางสังคมของครอบครัวที่เปราะบางซึ่งอาจพลาดกิจกรรมเช่นนี้ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ยังนับเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของน้อง ๆ เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามชั่วคนด้วย

เช่นเดียวกับสภากาชาดสิงคโปร์ XM ก็เชื่อว่าไม่มีใครควรต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสนับสนุนโครงการและองค์กรต่าง ๆ ที่ต่อสู้กับความยากจน ความหิวโหย และปัญหาด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและพันธกิจของสภากาชาดสิงคโปร์เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ขององค์กร หรือช่วยบริจาคได้ ที่นี่