XM ช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยในไซปรัส

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2022 เวลา 8:26 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้แก่เด็กผู้ลี้ภัยที่เดินทางโดยลำพังกว่าหลายร้อยชีวิต ในศูนย์รองรับผู้ลี้ภัยพัวนารา (Pournara Reception Centre) สำหรับผู้ขอลี้ภัยในไซปรัส

ศูนย์พัวนาราทำหน้าที่เป็นศูนย์รองรับและลงทะเบียนแห่งแรกสำหรับผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงไซปรัส ผู้คนเหล่านี้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นจากบ้าน หนีภัยพิบัติที่เสี่ยงคุกคามถึงชีวิต ในบรรดาผู้ลี้ภัย มีทั้งเด็กและเด็กกำพร้าที่ต้องจากครอบครัวมาเป็นจำนวนมาก

เด็กผู้ลี้ภัยมักจะหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานเองได้ยาก ส่วนเยาวชนอายุ 15 ถึง 18 ปี ซึ่งศูนย์ฯ จัดการให้เดินทางมาที่ค่ายยังคงต้องการชุดชั้นใน รองเท้า และถุงเท้าอย่างเร่งด่วน

มีเด็กผู้ลี้ภัยมากกว่า 700 คน พักพิงอยู่ในศูนย์ลี้ภัยหลายแห่งบนเกาะ และน้อง ๆ ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือ องค์กรของเราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลำดับต้น ๆ จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่น้อง ๆ