XM ช่วยพาน้อง ๆ ในมาเลเซีย คืนสู่บ้านใหม่

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2022 เวลา 8:04 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อเร็ว ๆ นี้ XM ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิ OrphanCare ในมาเลเซีย เพื่อสมทบทุนโครงการพิเศษในการจัดหาบ้านใหม่ให้แก่เด็ก ๆ ที่ถูกครอบครัวทอดทิ้ง

มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นในค.ศ. 2008 เพื่อตอบสนองต่อจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งมากขึ้น เป้าหมายของมูลนิธิ คือ การจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่น และการพัฒนาสวัสดิภาพที่ดีให้แก่เด็ก ๆ โดยมอบให้ครอบครัวที่เปี่ยมด้วยรักช่วยดูแลเลี้ยงดู จุดมุ่งหมายสูงสุดของมูลนิธิ จึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงในอนาคตของเด็ก ๆ ผ่านการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในครอบครัวอย่างถาวร

หากปราศจากความพยายามของ OrphanCare แล้ว เด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมากอาจต้องลงเอยที่สถานสงเคราะห์ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการบ้านที่เปี่ยมด้วยความรัก และขอชื่นชมในความพยายามของมูลนิธิ จึงได้ช่วยครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เด็ก 10 คนในการดูแลของ OrphanCare กลับคืนสู่ครอบครัวใหม่ ซึ่งรวมถึงช่วยออกค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไปโรงเรียน และค่าเล่าเรียนให้แก่ครอบครัวใหม่ด้วย

หากท่านต้องการสนับสนุน OrphanCare และช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ยังต้องการบ้านเปี่ยมรัก ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม เว็บไซต์ ของมูลนิธิได้