XM ร่วมทำความสะอาดเมืองนิโคเซียเนื่องในวันทำความสะอาดโลกปี 2021!

ถูกโพสบน 5 พฤศจิกายน 2021 เวลา 9:58 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ที่ XM เรารู้สึกเป็นห่วงโลกของเรา เราจึงมีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือ Let’s Do It! นิโคเซีย ซึ่งเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะร่วมกันครั้งแรกของ 2 ชุมชนภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของนิโคเซีย, ไซปรัส ในวันจัดกิจกรรม XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรต่างๆ ที่เป็นตัวแทนจากชุมชนชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกและชุมชนชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีในนิโคเซีย: Home for Cooperation, CyprusInno, Unite Cyprus และ NGO Together Cyprus องค์กรเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันที่มากยิ่งขึ้นภายในนิโคเซียซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแห่งสุดท้ายของยุโรป

พื้นที่เมืองเก่าของนิโคเซียซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงเวเนเชี่ยนที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1567 มีลักษณะเป็นถนนแคบๆ และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อาสาสมัครของเราได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณนี้ ตามมาด้วยการทำความสะอาดเส้นทางล้อมรอบ 4 ป้อมปราการ และไปสิ้นสุดที่ Home for Cooperation

แคมเปญ Let’s do it! World เป็นแคมเปญทำความสะอาดที่ครอบคลุมไปทั่วโลกโดยเน้นไปที่การกำจัดขยะออกจากพื้นที่ทางธรรมชาติของโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการงานอาสาสมัครที่สำคัญระดับโลกเช่นนี้และเราขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกับเราเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่