XM ร่วมบริจาคอาหารเพื่อสนับสนุน Bendera Putih

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022 เวลา 9:47 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในเดือนธันวาคม 2021 XM ได้เข้าร่วมแคมเปญ Bendera Putih (ธงสีขาว) ที่ถูกจัดขึ้นทั่วทั้งประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ขาดแคลนอาหารและเครื่องใช้จำเป็นในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19

หลังจากที่ได้บริจาคอาหารกล่องจำนวน 300 กล่อง ให้กับ Bendera Putih ในเดือนกรกฎาคม 2021 XM ยังได้ร่วมแรงร่วมใจกับร้านอาหาร De.Wan ในเดือนธันวาคมเพื่อจัดเตรียมอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง ให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาอาหารในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง XM กับทีมงานของ De.Wan อาหารกล่องเหล่านี้ได้ถูกแจกจ่ายให้กับ BRDB-Rotary Children’s Residence, บ้านเด็กกำพร้า Rumah Keluarga Kami, บ้านพักคนชรา Sincere Care Home, และ Joy Garden Old Folks Home

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแรงร่วมใจของเรากับแคมเปญธงสีขาวนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนและครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้