XM ร่วมมือกับ Aldeas Infantiles เพื่อความสุขของเด็กๆ

ถูกโพสบน 31 มกราคม 2020 เวลา 8:30 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2019 XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งล่าสุดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศเปรู เมืองลิมา โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นที่มีชื่อว่า Aldeas Infantiles SOS

เริ่มต้นด้วยการริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของเด็กๆ, การศึกษา และสิทธิมนุษยชนเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก สมาชิกจากทีมงานลาตินอเมริกาของเราได้ใช้เวลาหนึ่งวันที่ Aldeas Infantiles SOS เพื่อบริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ขององค์กรแห่งนี้

สมาชิกจากทีมงานของเรา 9 คน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของเยาวชนเหมือนกับที่ Aldeas Infantiles SOS กำลังพยายามทำอยู่ ได้บริจาควัตถุดิบอาหารที่ไม่เน่าเสียได้ง่ายให้กับองค์กรแห่งนี้ในนามของ XM เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนของเด็กผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคตระหว่าง XM กับ Aldeas Infantiles SOS ในช่วงกิจกรรมเพื่อการกุศลนี้ ซึ่งทีมงานของ XM ได้มีโอกาสใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับเด็กๆ ในท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กๆ เหล่านี้

ด้วยความเชื่อมั่นว่า ทุกๆ การบริจาคและทุกๆ ช่วงเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลเป็นสิ่งที่คุ้มค่า เรายังคงมุ่งมั่นกับกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของเราทั่วโลกที่คอยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีสิทธิทางสังคมที่เท่าเทียมกัน