XM ทำการบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลให้กับ Darul Insyirah

ถูกโพสบน 30 สิงหาคม 2019 เวลา 7:50 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวันของมาเลเซียที่มีชื่อว่า Darul Insyirah ซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและเป็นความพยายามที่จะมีส่วนช่วยเหลือชีวิตและสังคมทั่วโลก

เพื่อที่จะสามารถทำการบริจาคสิ่งของให้กับ Darul Insyirah ได้นั้น สมาชิกของทีมงาน XM ได้เดินทางไปที่เมืองเซอลาโงว์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 9 สิงหาคม เพื่อทำการบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวันที่ทุ่มเทให้กับการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้สูงอายุ

ด้วยการที่ XM มีความเชื่อเหมือนกับ Darul Insyirah ว่า การแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุเริ่มต้นที่การช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับพวกเขา รวมถึงให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่สนใจและชื่นชอบในช่วงวัยสูงอายุ XM จึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้ระยะยาวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้

เนื่องจากผู้สูงอายุมีสิทธิ์ในการเติมเต็มเป้าหมายด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองเหมือนกับผู้คนอื่นๆ XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับ Darul Insyirah ได้แก่ โปรเจ็คเตอร์ LCD, กระดานไวท์บอร์ด, เฟอร์นิเจอร์, และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้อื่นๆ อีกมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนให้พวกเขาได้ไปถึงเป้าหมายด้านการศึกษาของพวกเขา

เราเชื่อว่า ในขณะที่เด็กๆ คืออนาคตของเรา ผู้สูงอายุคือพื้นที่มั่นคงที่เราสามารถสร้างอนาคตของเด็กๆ ได้ ผู้สูงอายุมีคุณค่าเหมือนกับคนอื่นๆ ในสังคมไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใด และพวกเขายังสมควรที่จะได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันในเรื่องการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ตัวแทนจากบริษัทของเราที่เดินทางไปยัง Darul Insyirah ได้ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่องสามารถยกระดับชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเราได้