XM บริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับ Covid-19

ถูกโพสบน 27 เมษายน 2020 เวลา 5:00 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ยังคงเดินหน้าบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

XM ทำตามความตั้งใจขององค์กรในการยื่นมือช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ XM ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือของเวียดนาม Saigon Children’s Charity ได้ไม่นาน XM ก็ได้บริจาคเงินให้กับที่อื่นด้วยเช่นกัน โดยในครั้งนี้ XM ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ทำงานอยู่ในแนวหน้าและโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตผู้คน

ในวันที่ 6 เมษายน ภายใต้ความร่วมมือกับ Hipwee ในอินโดนีเซีย XM ได้บริจาคเงินให้กับการระดมทุนเพื่อการกุศลทางออนไลน์ PelukJauh ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั่วทั้งอินโดนีเซีย และในวันที่ 9 เมษายน XM ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินของมูลนิธิ MyFund Action ในมาเลเซีย ซึ่งระดมเงินทุนเพื่อจัดหาชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยแบบไม่มีการหยุดพัก

ในสถานการณ์ปัจจุบัน โลกกำลังสามัคคีกัน ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกันของมนุษย์จะสามารถทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้