XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลร่วมกับ NASOM ขึ้นในมาเลเซีย

ถูกโพสบน 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 9:15 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีขอบเขตและช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่บกพร่องทางร่างกายได้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน สมาชิกจากทีมงานของเราได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นร่วมกับ NASOM (The National Autism Society of Malaysia) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติค

จากการประมาณการณ์ ในปัจจุบันมีเด็กหนึ่งใน 160 คน ที่ได้รับผลจากอาการออทิสติก ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรในกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งให้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กออทิสติก XM จึงได้เดินทางไปที่หน่วยงานแห่งนี้เพื่อทำการบริจาคสิ่งของหลายอย่าง

ในช่วงกิจกรรมเพื่อการกุศล XM ได้บริจาคสิ่งของหลายอย่างให้กับ NASOM เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ การศึกษา และการฝึกอาชีพให้กับเด็กออทิสติกที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป XM ได้บริจาคตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวไปจนถึงอุปกรณ์ด้านการศึกษา รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยเติมเต็มความต้องการด้านพื้นฐานของเด็กๆ ในท้องถิ่นและผู้ให้การดูแลเด็กๆ เหล่านี้

การได้ใช้เวลากับเด็กๆ บางส่วนที่ NASOM ได้ให้การช่วยเหลืออยู่และครอบครัวของพวกเขาถือเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่น่าประทับใจ นอกจากนี้เรายังรู้สึกมั่นใจว่าทุกๆ ความพยายามในการช่วยเหลือของเราได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ