XM บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital เพื่อสู้กับ Covid-19

ถูกโพสบน 31 มีนาคม 2020 เวลา 11:37 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม XM ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital ในไซปรัสเพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส Covid-19

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้ทำให้โรงพยาบาลและคลิกนิกจำนวนมากทั่วโลกประสบปัญหาอย่างหนัก และไซปรัสก็ไม่รอดพ้นจากการระบาดในครั้งนี้เช่นกัน โรงพยาบาล Famagusta General Hospital ที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนากำลังประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนกับการต้องรองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสมรณะนี้ที่กำลังมีจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การที่ XM บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital ในครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะช่วยบรรเทาความขาดแคลนในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก

ในขณะที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กำลังต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้คนอยู่นั้น พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 เราเชื่อมั่นว่าถ้าหากเราร่วมมือกันและคอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้คนที่กำลังช่วยเหลือเรา เราก็ยังคงมีความหวังในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสมรณะนี้