XM ได้รับรางวัลระดับซิลเวอร์ที่งาน Cyprus HR Awards 2020

ถูกโพสบน 13 เมษายน 2021 เวลา 9:59 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เรารู้สึกภาคภูมิใจที่จะประกาศว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2021 Cyprus HR Awards 2020 ได้มอบรางวัลระดับซิลเวอร์ ในหมวดแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับ Covid-19 — การดำเนินธุรกิจไปได้แบบปกติในสภาวะที่ไม่ปกติของปี 2020 เพื่อเป็นการยกย่องการปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการเกิดโรคระบาดของเรา

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เราได้สร้างการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับแผนกและทีมงานต่างๆ ทั้งหมดของเราในทุกเมืองและทุกประเทศที่เราได้มีการดำเนินงานอยู่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรของเราและเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจของเราต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีแล้วตอนนี้ บุคลากรของ XM สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจของเราไปได้พร้อมกัน

เราประสบความสำเร็จกับการปรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราเพื่อให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เราได้ก้าวเข้าสู่สภาวะแวดล้อมใหม่ไปพร้อมๆ กับการสร้างโปรเจ็คใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นของเรา และสามารถนำแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับ Covid-19 ไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแผนงานต่างๆ ของเราประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้:

  • การปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำงานจากที่บ้าน
  • การมีส่วนร่วมในการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำการจัดหา, คัดเลือก และรับพนักงานผ่านทางไกล
  • นำเสนอตัวเลือกการเรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น
  • เสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมด้วยการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและการปรับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • งาน Cyprus HR Awards 2020 ได้ถูกจัดขึ้นโดย BOUSSIAS Cyprus เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติใหม่ๆ จากองค์กรในไซปรัสในการรับมือกับความท้าทายของการแพร่ระบาดของ Covid-19

    ในนามของทุกคนที่ XM เราขอขอบคุณ Cyprus HR Awards 2020 สำหรับการยกย่องและมอบรางวัลระดับซิลเวอร์ ในหมวดแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับ Covid-19 — การดำเนินธุรกิจไปได้แบบปกติในสภาวะที่ไม่ปกติของปี 2020 ให้กับเราในครั้งนี้