XM ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศล Go with the Flow

ถูกโพสบน 29 มีนาคม 2021 เวลา 11:49 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เรามีความยินดีที่จะประกาศถึงความสำเร็จของการเป็นผู้ให้การสนับสนุนแบบเป็นรายปีและความร่วมมือแบบต่อเนื่องกับ Go with the Flow ซึ่งเป็นองค์กรด้านการกุศลที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กผู้หญิงในยูกันดา

เด็กผู้หญิงที่บ้านเด็กกำพร้า Monde ในพื้นที่ชนบทของยูกันดามีความจำเป็นต้องขาดเรียนเป็นบางวันเนื่องจากพวกเขาไม่มีผ้าอนามัย พวกเขาต้องใช้เศษผ้าหรือใบไม้แทนผ้าอนามัยซึ่งไม่ถูกสุขอนามัยเป็นอย่างมาก, ไม่สะดวกสบาย และดูน่าอาย เด็กผู้หญิงเหล่านี้จึงไม่สามารถไปโรงเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 เราได้ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำปีซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าอนามัยแบบซักและใช้ซ้ำได้ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงกว่า 500 คนให้สามารถรักษาสุขอนามัยในช่วงมีประจำเดือนได้

เรายังคงให้การสนับสนุนองค์กรด้านการกุศล Go with the Flow และโครงการ เสริมพลังให้กับเด็กหญิงชาวยูกันดา ของพวกเขาต่อไป รวมถึงเราจะจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วโลกให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น