XM ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการรับมือกับโควิด-19

ถูกโพสบน 19 กรกฎาคม 2021 เวลา 12:07 pm GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ประเทศไทยเพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

โควติด-19 เป็นวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีความพยายามที่จะจำกัดความเสียหายจากเชื้อโรคร้ายนี้ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์จำนวนมากซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการรับมือกับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาที่กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น XM ได้ตอบรับการเปิดรับบริจาคจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ XM เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่ของเราที่ต้องการช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เรายื่นมือเข้าช่วยเหลือองค์กรหลายแห่งทั่วโลกที่มีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากที่สุด

ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและทำการบริจาค โปรดไปที่เว็บไซต์ของพวกเขา ที่นี่