XM สนับสนุนความพยายามของ UNICEF ในการกระจายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 พันล้านโดส ไปยังพื้นที่ห่างไกล

ถูกโพสบน 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 9:21 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

XM ได้บริจาคเงินให้กับ UNICEF เพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามในการกระจายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 พันล้านโดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั่วโลก ภารกิจครั้งนี้ของ UNICEF เป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบโดยเริ่มตั้งแต่การจัดหา, ขนส่ง และแจกจ่ายวัคซีนไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก

โควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้น UNICEF กำลังเปิดรับบริจาคสำหรับภารกิจ: ช่วยกันส่งต่อประวัติศาสตร์ และได้ทำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้องค์กรแห่งนี้ยังได้ฝึกบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับวิธีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมของพวกเขาอีกด้วย

กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ XM มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เราให้การสนับสนุนองค์กรหลายแห่งทั่วโลกที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือหรือพัฒนาชีวิตของผู้ด้อยโอกาส, ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ช่วยกันส่งต่อประวัติศาสตร์” ของ UNICEF และทำการบริจาคเงิน โปรดไปที่เว็บไซต์ของพวกเขา ที่นี่