XM ได้ไปที่เมืองชาเนียพร้อมกับงานสัมมนาเกี่ยวกับสวิงเทรดดิ้ง

ถูกโพสบน 28 มิถุนายน 2017 เวลา 7:17 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเทคนิคทางด้านการเงินที่ได้รับการรับรอง Avramis Despotis พร้อมกับทีมงานของ XM ได้ไปที่เมืองชาเนีย ประเทศกรีซ เพื่อจัดงานสัมมนาการเทรดฟอเร็กซ์ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิค Avramis Swing Trading

ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา XM ได้จัดงานสัมมนาฟรีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฟอเร็กซ์แก่นักลงทุนออนไลน์ในประเทศกรีซอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการสัมมนาออนไลน์ประจำสัปดาห์หรืองานสัมมนาภายในพื้นที่

งานสัมมนาที่เมืองชาเนียในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นที่โรงแรม Samaria Hotel ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านต่างก็ได้พบกับ Avramis Despotis อีกครั้ง และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเทคนิคการทำสวิงเทรดดิ้ง เนื้อหาที่มีการนำเสนอภายในช่วงการสัมมนาโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค พร้อมกับวิธีการที่เทรดเดอร์จะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อตีความรูปแบบกราฟ หาแนวโน้ม และหาการเคลื่อนตัวของราคาได้

ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือการเทรดที่สำคัญ เพื่อยกระดับวิธีการเทรดของตัวเองด้วยแผนการเทรดแบบเป็นระบบ โดยมีการคำนึงถึงชนิดของตราสารทางการเงินที่จะทำการเทรดและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในช่วงที่สองของการสัมมนา ผู้ที่เข้าร่วมงานต่างก็ได้มีโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือการเทรดบางส่วนของ Tradepedia เช่น Avramis Swing Indicator และ Avramis Trend Reversal Indicator