Nạp tiền vào tài khoản

Tại XM không có yêu cầu số tiền nạp tối thiểu đối với các tài khoản MICRO và STANDARD. Tuy nhiên, các thiết lập của hệ thống giới hạn con số này là 5$ cho nạp tiền điện tử, bao gồm thẻ tín dụng, Moneybookers, Skrill và Neteller. Để biết thêm chi tiết về các loại tài khoản của chúng tôi, hãy tới trang này.

Thẻ tín dụng

Phương tiện ĐỒNG TIỀN GỐC TẠI XM Phí Tiền nạp tối thiểu (USD) Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
EUR, USD, CHF, AUD, GBP, JPY, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. 24 giờ

Thanh toán điện tử

Phương tiện ĐỒNG TIỀN GỐC TẠI XM Phí Tiền nạp tối thiểu (USD) Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, PLN, HUF, SGD, ZAR Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD Do XM chi trả Tối thiểu 5 USD hoặc tiền khác có giá trị tương đương. Ngay lập tức

Chuyển khoản qua ngân hàng

Phương tiện ĐỒNG TIỀN GỐC TẠI XM Phí Tiền nạp tối thiểu (USD) Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR XM chi trả phí ở phía mình. USD 200 2-5 ngày làm việc

Chuyển khoản qua ngân hàng địa phương

Phương tiện ĐỒNG TIỀN GỐC TẠI XM Phí Tiền nạp tối thiểu (USD) Thời gian Nạp tiền
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD XM chi trả phí ở phía mình. USD 200 2-5 ngày làm việc

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.