Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 12:57 pm GMT, ngày 03/04/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào ngày Lễ hội Ching Ming, Lễ Phục sinhNgày Anzac, tất cả cùng diễn ra vào tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 04/04 đến 01/05/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 04/04 05/04 08/04
HK50Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/04 18/04 19/04 22/04
COCOA-JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35
COFFE-JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35
CORN-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
COTTO-JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAY19/JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35
WHEAT-MAY19/JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
AUS200Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:55 Nghỉ Nghỉ
EU50-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
EU50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
FRA40-APR19/MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
FRA40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
GER30-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
GER30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
GRE20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
HK50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
IT40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
JP225-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
JP225Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
NETH25Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
POL20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
SPAIN35Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
SWI20-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
SWI20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
UK100-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
UK100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
US30-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
US30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
US100-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
US100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
US500-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
US500Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
USDX-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
GSOIL-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
NGAS-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
BRENT-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
OIL-MAY19/JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
OILMn-MAY19/JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Gold Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Silver Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
PALL-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
PLAT-JUL19 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Australia Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Áo Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Bỉ Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Pháp Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Đức Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Italy Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Hà Lan Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Na Uy Nghỉ sớm 14:00 Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Bồ Đào Nha Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Tây Ban Nha Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Thuy Sỹ Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Anh Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Hoa Kỳ Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ
Sản phẩm 24/04 25/04 26/04
AUS200Cash Bình thường Mở muộn 10:15 Bình thường
GRE20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Australia Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Bình thường Nghỉ
Sản phẩm 29/04 30/04 01/05
EU50-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ
EU50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
FRA40-MAY19 Bình thường Bình thường Nghỉ
FRA40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
GER30-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ
GER30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
GRE20Cash Nghỉ Bình thường Nghỉ
HK50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
IT40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
NETH25Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
POL20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
SPAIN35Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
SWI20-JUN19 Bình thường Bình thường Nghỉ
SWI20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Áo Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Bỉ Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Pháp Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Đức Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Italy Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Hà Lan Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Nay Uy Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Bồ Đào Nha Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Tây Ban Nha Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường Nghỉ

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.