Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 9:58 am GMT, ngày 31/03/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào ngày Lễ Phục sinh diễn ra trong tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 01-30 tháng 4 2021.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/04 02/04 05/04 06/04
COFFE-MAY21 Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-MAY21 Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
CORN-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
COTTO-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SBEAN-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SUGAR-MAY21 Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
WHEAT-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
HGCOP-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
BRENT-JUN21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
OIL-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
OILMn-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
GSOIL-APR21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
NGAS-MAY21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
GOLD Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SILVER Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
PALL-JUN21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
PLAT-JUL21 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
AUS200Cash Nghỉ sớm 15:55 Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50-JUN21 Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40-APR21 Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER30Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER30-JUN21 Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
HK50Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Nghỉ
IT40Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
JP225Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
JP225-JUN21 Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
NETH25Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SPAIN35Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN21 Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100Cash Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100-JUN21 Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
USDX-JUN21 Bình thường Nghỉ sớm 18:10 Bình thường Bình thường
US500Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
US500-JUN21 Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
US100Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
US100-JUN21 Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
US30Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
US30-JUN21 Bình thường Nghỉ sớm 16:10 Bình thường Bình thường
Chứng khoán Australia Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bỉ Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Pháp Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Italy Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hà Lan Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bồ Đào Nha Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Tây Ban Nha Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:50 Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Mỹ Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Nga Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 30/04 03/05
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:50 Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.