Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 1:31 pm GMT, ngày 31/03/2022. Đọc thêm Tin tức

Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4
april-bank-holidays-notification-2022

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinh và các ngày lễ khác diễn ra trong tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 05-25 tháng 4 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 05/04 06/04
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 13/04 14/04 15/04 18/04 19/04
COFFE-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
CORN-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
COTTO-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
SUGAR-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
WHEAT-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
WHEAT-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
HGCOP-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
HGCOP-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SBEAN-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
OIL-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
OILMn-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
BRENT-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
GSOIL-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
NGAS-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
AUS200Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:55 Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40-MAY22 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER40-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
HK50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
IT40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
JP225Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
JP225-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
NETH25Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SPAIN35Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
US500Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
US500-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
US100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
US100-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
US30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
US30-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
USDX-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
GOLD Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
PALL-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
PLAT-JUL22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SILVER Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Áo Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bỉ Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Pháp Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Italia Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hà Lan Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bồ Đào Nha Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Tây Ban Nha Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ sớm 13:50 Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Mỹ Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Nga Bình thường Bình thường Nghỉ Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 22/04 25/04 26/04
AUS200Cash Bình thường Mở muộn 10:15 Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.