Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ Ngân hàng tháng 8

Đăng trên 8:01 am GMT, ngày 20/08/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày lễ 31/08/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 31/08 01/09
UK100Cash Nghỉ Bình thường
UK100-SEP20 Nghỉ Bình thường
COFFE-DEC20 Mở muộn 16:35 Bình thường
COCOA-DEC20 Mở muộn 16:35 Bình thường
SUGAR-OCT20 Mở muộn 16:35 Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.