Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 8

Đăng trên 8:31 am GMT, ngày 20/08/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 do đây là ngày nghỉ lễ.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 30/08 31/08
UK100Cash Nghỉ Bình thường
UK100-SEP21 Nghỉ Bình thường
COFFE-DEC21 Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-DEC21 Mở muộn 14:35 Bình thường
SUGAR-OCT21 Mở muộn 14:35 Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.