Thông báo Quan trọng – Giờ mùa Hè tại Australia

Đăng trên 8:48 am GMT, ngày 04/10/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi về Giờ mùa Hè tại Australia diễn ra vào ngày 06/10, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 07 đến 25/10/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm Thứ 2 Thứ 3 – Thứ 5 Thứ 6 Thời gian
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
Từ ngày 07 đến ngày 25/10
Chứng khoán Australia 02:15-07:55 02:15-07:55 02:15-07:55 Từ ngày 07 đến ngày 25/10

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.