Thông báo Quan trọng – Giờ mùa Hè Australia

Đăng trên 1:32 pm GMT, ngày 30/09/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo do thay đổi của Giờ mùa Hè tại Australia diễn ra vào ngày 04/10, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 5 đến 23/10/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm Thứ 2 Thứ 3 – Thứ 5 Thứ 6 Thời gian
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
Từ ngày 05 đến 23/10
Chứng khoán Australia 02:15-07:55 02:15-07:55 02:15-07:55 Từ ngày 05 đến 23/10

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.