Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 8

Đăng vào 12:34 giờ chiều GMT, ngày 26/07/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi muốn thông báo giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 29 tháng 8 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/08 02/08
SWI20Cash Nghỉ Bình thường
SWI20-SEP22 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 15/08 16/08
IT40Cash Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Italy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 29/08 30/08
COFFE-DEC22 Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-DEC22 Mở muộn 14:35 Bình thường
SUGAR-OCT22 Mở muộn 14:35 Bình thường
UK100Cash Nghỉ Bình thường
UK100-SEP22 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.