Thông báo

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 7:25 am GMT, ngày 29/04/2020

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 26/05/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 9:14 am GMT, ngày 02/04/2020

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinh và Lễ Phật đản, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 08 đến 30/04/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Giờ mùa Hè 2020

Đăng trên 10:38 am GMT, ngày 05/03/2020

Chúng tôi xin thông báo do thay đổi về Giờ mùa Hè, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 08/03 đến 27/03. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 3

Đăng trên 10:39 am GMT, ngày 27/02/2020

Chúng tôi xin thông báo vào Thứ Hai Xanh diễn ra vào tháng 3, giờ giao dịch của hai sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 02/03/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image
post-image

Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng Tháng 1

Đăng trên 8:58 am GMT, ngày 16/01/2020

Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Martin Luther King Jr., Ngày Quốc khánh Australia, Tết Trung Quốc và Năm mới tại Hong Kong, diễn ra trong Tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 20 đến ngày 28/01/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.