Thông báo

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ Ngân hàng tháng 11

Đăng trên 8:34 am GMT, ngày 31/10/2019

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ thay đổi từ 01 – 29/11/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Kết thúc giờ mùa Hè 2019

Đăng trên 8:54 am GMT, ngày 21/10/2019

Chúng tôi xin thông báo vào ngày kết thúc của giờ mùa hè tại Châu Âu vào ngày Chủ Nhật 27/10/2019, và tại Hoa Kỳ vào ngày Chủ Nhật 03/11/2019, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 27/10 tới 04/11/2019. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Giờ mùa Hè tại Australia

Đăng trên 8:48 am GMT, ngày 04/10/2019

Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi về Giờ mùa Hè tại Australia diễn ra vào ngày 06/10, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 07 đến 25/10/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 11:22 am GMT, ngày 27/09/2019

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 01 -28/10/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 9

Đăng trên 11:58 am GMT, ngày 29/08/2019

Chúng tôi xin thông báo vào một ngày lễ diễn ra vào tháng 9, giờ giao dịch sẽ thay đổi đối với nhiều sản phẩm, có hiệu lực vào ngày 02/09/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 7

Đăng trên 9:23 am GMT, ngày 27/06/2019

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày nghỉ lễ trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 05/07/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 6

Đăng trên 7:56 am GMT, ngày 04/06/2019

Chúng tôi xin thông báo rằng vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 06 đến 21/06/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 8:39 am GMT, ngày 30/04/2019

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03 đến 30/05/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 12:57 pm GMT, ngày 03/04/2019

Chúng tôi xin thông báo vào ngày Lễ hội Ching Ming, Lễ Phục sinh và Ngày Anzac, tất cả cùng diễn ra vào tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 04/04 đến 01/05/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Giờ Mùa Hè 2019

Đăng trên 10:55 am GMT, ngày 07/03/2019

Chúng tôi xin thông báo do thay đổi về Giờ Mùa Hè 2019, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 10/03 đến 29/03. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.