Thông báo

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 3

Đăng trên 8:30 am GMT, ngày 05/03/2019

Chúng tôi xin thông báo vào ngày Ăn chay, diễn ra vào tháng 3, giờ giao dịch của hai sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 11/03/2019. Vui lòng xem bảng đưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 2

Đăng trên 9:03 am GMT, ngày 31/01/2019

Chúng tôi xin thông báo vào dịp Tết Âm lịch và Ngày sinh nhật Washington, cả hai đều diễn ra vào tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 4 đến 18/02/2019. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi: [..]

post-image

Thông báo Quan trọng – Thay đổi giờ giao dịch trong tháng 1

Đăng trên 9:59 am GMT, ngày 16/01/2019

Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Martin Luther King Jr. và Quốc khánh Australia, cả hai đều diễn ra vào tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào các ngày 21 và 28/01/2019. Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng: [..]

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.