XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Thông báo

post-image

XM quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Misr El Kheir giúp làm sạch nguồn nước

Đăng trên 2:17 giờ chiều GMT, ngày 24/11/2021

Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Misr El Kheir nhằm hỗ trợ công việc của họ trong việc cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn và làng mạc ở Ai Cập. Tiếp cận nước sạch ở các vùng nông thôn Ai Cập đang là một vấn đề nóng, với hàng triệu người vẫn chưa có nguồn cung cấp nước an toàn. Thiếu nước sạch dẫn đến điều [..]

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.