XM quyên góp cho Hiệp hội Tự kỷ Síp

Đăng vào 12:02 giờ chiều GMT, ngày 23/05/2022. Chi tiết CSR

Mùa xuân này XM đã đóng góp từ thiện thể hiện tình đoàn kết với các chiến dịch từ thiện đang phát triển trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ hơn 75 triệu người bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Để bày tỏ sự ủng hộ của mình, XM đã quyên góp cho Hiệp hội Tự kỷ Síp, với sứ mệnh là tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của trẻ tự kỷ. Những kỹ năng xã hội, giao tiếp và học tập của trẻ tự kỷ sẽ được cải thiện đáng kể khi can thiệp sớm được thực hiện.

Bên cạnh đó, vào ngày 2 tháng 4, để tôn vinh Ngày quốc tế nhận thức về chứng tự kỷ trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức về người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, XM đã thắp sáng trụ sở của mình bằng màu xanh da trời.

Hãy hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người tự kỷ. Chúng tôi tin rằng ngoài nhận thức thì sự giúp đỡ của mọi người, bất kể lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa quan trọng. Hãy cùng XM tạo ra sự khác biệt bằng cách quyên góp tại đây.