Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 12

Đăng vào 10:08 sáng giờ GMT, ngày 02/12/2021. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 12, giờ giao dịch của một sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/12 07/12
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.